รักเฉพาะชายสูงวัย https://gmarusama.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=16 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 15]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=16 Sat, 13 Feb 2010 22:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=15 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 14]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=15 Sat, 13 Feb 2010 22:39:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=14 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 13]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=14 Sat, 13 Feb 2010 22:39:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=13 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 12]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=13 Sat, 13 Feb 2010 22:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=12 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=12 Sat, 13 Feb 2010 22:37:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=11 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=11 Sat, 13 Feb 2010 22:36:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=10 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 9]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=10 Sat, 13 Feb 2010 22:35:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-03-2013&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-03-2013&group=14&gblog=3 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทนำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-03-2013&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-03-2013&group=14&gblog=3 Thu, 07 Mar 2013 21:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-03-2013&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-03-2013&group=14&gblog=2 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-03-2013&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-03-2013&group=14&gblog=2 Thu, 07 Mar 2013 21:09:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=03-11-2006&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=03-11-2006&group=14&gblog=1 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[อสุรกาย เรื่องสั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=03-11-2006&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=03-11-2006&group=14&gblog=1 Fri, 03 Nov 2006 21:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=8 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[งานเผาๆ รูปที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=8 Thu, 10 May 2007 21:08:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=7 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[งานเผาๆ รูปที่ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=7 Thu, 10 May 2007 21:07:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=12-05-2007&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=12-05-2007&group=12&gblog=6 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[งานเผาๆ ลำดับที่ 0.5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=12-05-2007&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=12-05-2007&group=12&gblog=6 Sat, 12 May 2007 21:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=22-05-2007&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=22-05-2007&group=12&gblog=5 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟนอาร์ท สุดที่รัก >///<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=22-05-2007&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=22-05-2007&group=12&gblog=5 Tue, 22 May 2007 21:07:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=4 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[งานเผาๆ รูปที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=4 Thu, 10 May 2007 21:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=3 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[งานเผาๆ ภาพแรกที่ตั้งใจลงสี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=10-05-2007&group=12&gblog=3 Thu, 10 May 2007 21:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=12&gblog=2 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[งานลำดับที่ (เท่าไหร่แล้วหว่า)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=12&gblog=2 Thu, 24 May 2007 21:05:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=08-06-2007&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=08-06-2007&group=12&gblog=1 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[เงาเผาๆ ลำดับที่ ที่... เอ่อ.. 7 ละกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=08-06-2007&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=08-06-2007&group=12&gblog=1 Fri, 08 Jun 2007 21:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-02-2010&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-02-2010&group=1&gblog=17 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยายเรื่องนี้มีให้อ่านแล้วในรูปแบบ e-book]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-02-2010&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-02-2010&group=1&gblog=17 Wed, 24 Feb 2010 22:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=27-04-2007&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=27-04-2007&group=9&gblog=8 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยเรื่องแมวๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=27-04-2007&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=27-04-2007&group=9&gblog=8 Fri, 27 Apr 2007 21:57:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=9&gblog=7 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟนฟิค Y กลายเป็น secret chamber]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=9&gblog=7 Thu, 24 May 2007 21:56:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=9&gblog=6 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้าๆ ตามประสาคนทำบล็อก(ไม่เป็น)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-05-2007&group=9&gblog=6 Thu, 24 May 2007 21:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-02-2010&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-02-2010&group=9&gblog=5 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยเรื่องแมวๆ ภาคต่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-02-2010&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-02-2010&group=9&gblog=5 Sun, 07 Feb 2010 21:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=27-04-2007&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=27-04-2007&group=9&gblog=4 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[ย้ายงานไปที่อื่นบ้าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=27-04-2007&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=27-04-2007&group=9&gblog=4 Fri, 27 Apr 2007 21:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=9&gblog=3 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[ชนะ ชนะ ชนะ เพื่อ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=9&gblog=3 Sat, 13 Feb 2010 21:53:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=9&gblog=2 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[อิจี in Hongkong]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=9&gblog=2 Sat, 13 Feb 2010 21:51:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=9&gblog=1 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[BJD 1/4 by DollZone]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=9&gblog=1 Wed, 30 Dec 2009 10:42:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=9 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=9 Sat, 13 Feb 2010 22:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=8 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=13-02-2010&group=8&gblog=8 Sat, 13 Feb 2010 22:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-02-2010&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-02-2010&group=8&gblog=7 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-02-2010&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=07-02-2010&group=8&gblog=7 Sun, 07 Feb 2010 22:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=11-01-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=11-01-2010&group=8&gblog=6 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 5 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=11-01-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=11-01-2010&group=8&gblog=6 Mon, 11 Jan 2010 22:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=11-01-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=11-01-2010&group=8&gblog=5 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=11-01-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=11-01-2010&group=8&gblog=5 Mon, 11 Jan 2010 22:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=4 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=4 Wed, 30 Dec 2009 22:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=3 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=3 Wed, 30 Dec 2009 22:23:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=2 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=2 Wed, 30 Dec 2009 22:24:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=1 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[บทนำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=30-12-2009&group=8&gblog=1 Wed, 30 Dec 2009 22:21:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-02-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-02-2010&group=1&gblog=5 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-02-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-02-2010&group=1&gblog=5 Wed, 24 Feb 2010 18:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=26-05-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=26-05-2007&group=1&gblog=4 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=26-05-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=26-05-2007&group=1&gblog=4 Sat, 26 May 2007 18:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-09-2006&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-09-2006&group=1&gblog=3 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-09-2006&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-09-2006&group=1&gblog=3 Sun, 24 Sep 2006 18:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-09-2006&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-09-2006&group=1&gblog=2 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-09-2006&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=24-09-2006&group=1&gblog=2 Sun, 24 Sep 2006 17:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=23-10-2006&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=23-10-2006&group=1&gblog=1 https://gmarusama.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=23-10-2006&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gmarusama&month=23-10-2006&group=1&gblog=1 Mon, 23 Oct 2006 18:01:19 +0700